Realitní zpravodaj

Co je to předsmluvní odpovědnost?

dý dospělý občan by měl vědět, že pokud poruší podmínky smlouvy, kterou podepsal, ponese následky. Ty mohou být různé – například penále z prodlení za pozdní platbu, pokuta za nedodržení mlčenlivo...

28.8.2023čtěte více